Гранция и рекламация

 • На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. При явно несъответствие на получената стока със заявената незабавно се свържете с нас на посочените телефони на официалния ни сайт https://palltex.bg
 • На рекламация не подлежи стока, за която клиентът е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект.
 • В случай на дефект, който е фабричен и е установен при получаване на стоката, в присъствие на куриер, моля да се свържете с нас на тел. 02/ 904 74 60.
 • При предявяване на рекламация в срок до 30 (тридесет) дни от покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената на закупения продукт. Всички разходи, които клиентът е направил за получаването и връщането на закупената стока, извън сумата по стойността, са за сметка на клиента.
 • Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.
 • Рекламации се приемат и обработват само от формата за връщане на сайта, в профила ви, или подадени по имейл estore@palltex.com
 • Рекламации по телефон не се приемат и обработват.
 • След приемане на рекламацията като основателна, Palltex.bg уведомява клиента по имейл и предприема следните действия по обслужване на рекламацията:
 1. изпраща на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка;
 2. в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт, предлага вариант за избор на друг продукт на същата стойност;
 3.  в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт, Palltex.bg възстановява стойността на клиента в законово установения срок.
 • Рекламацията задължително трябва да е придружена със снимка на повредения/счупения артикул или елемент, в противен случай рекламацията няма да бъде уважена!
 • За стоките, които подлежат на гаранция, клиентът ще получи гаранционна карта, в която са описани случаите на гаранционен сервиз. При нискобюджетните стоки или при определени производители гаранционна карта не се издава. За такава служи касовата бележка, която клиентът получава заедно със стоката.
 • За да е валидна гаранцията трябва да имате издадена касова бележка или друг документ, удостоверяващ покупка. При възникване на проблем или повреда, вие трябва да се свържете с нас по имейл или по телефон.
 • За всякакви въпроси по гаранция и рекламация, изпращалите вашите запитвания на имейл estore@palltex.com