Фактура

Клиенти, които са регистрирани като фирми, могат да изтеглят своите фактури от профила си. Фактурите се намират в секция "История на поръчки".